Regulamin

Regulamin salonu Czarny Ogon:

Rezerwacja wizyty następuje telefonicznie pod nr telefonu 787-196-350

Rezygnację z wizyty, należy  bezwzględnie zgłosić na dzień przed planowaną wizytą, pod nr Tel 787-196-350

Opiekun zwierzęcia jest zobowiązany poinformować o wszelkich chorobach i dolegliwościach oraz trudnościach behawioralnych zwierzęcia, przed każdą wizytą w salonie.

Zwierzę chore na zakaźne choroby skóry zostaje oddane opiekunowi, bez udzielenia usług groomerskich, z zaleceniem wizyty u lekarza weterynarii.

Wszelkie trudności dojazdowe, opóźnienia  są zgłaszanie klientowi telefonicznie.

Godzina wizyty u klienta może ulec przesunięciu ze względu na warunki drogowe.

Usługa świadczona jest w miejscu, gdzie można zaparkować zgodnie z przepisami Ruchu Drogowego, w najbliższej okolicy miejsca wskazanego przez  klienta.

Klient jest zobowiązany do odebrania pupila o wcześniej umówionej godzinie. Nie dostosowanie się do tego punktu skutkuje pobraniem  dodatkowej opłaty, w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę oczekiwania na opiekuna zwierzęcia.

Zwierzę wykazujące agresję strzyżone jest w kagańcu.  W wyjątkowych przypadkach klient, który panuje nad zwierzęciem, jest obecny w trakcie usługi i pomaga zdyscyplinować zwierzę.

W sytuacji, gdy nad zwierzęciem wykazującym agresję właściciel nie jest w stanie zapanować, usługa nie zostaje wykonana.

W salonie Czarny Ogon każde zwierzę podlega usłudze kompleksowej. Wyjątek mogą stanowić zwierzęta leciwe oraz chore na choroby kardiologiczne i epilepsję. W tym przypadku uprasza się właściciela, aby wykąpał zwierzę przed skorzystaniem z usług salonu Czarny Ogon.

W salonie Czarny Ogon, wszystkie narzędzia sterylizowane są specjalnie przygotowanymi do tych celów środkami.